Wśród nowych członków Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego jest członkini Instytutu Świeckiego.

(ANS – Watykan) –  8 lipca papież Franciszek mianował 23 nowych członków Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wśród nich znalazło się, czego dotychczas nie było, siedem kobiet – wyższe przełożone i odpowiedzialne za żeńskie zgromadzenia i instytuty zakonne – a wśród nich dwie przedstawicielki Rodziny Salezjańskiej: matka Yvonne Reungoat, przełożona generalna Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) i Olga K., odpowiedzialna generalna Świeckiego Instytutu Ochotniczek Księdza Bosko (VDB).

Chociaż ta Kongregacja ma jako podsekretarza siostrę Carmen Ros Nortes, która jako kobieta zajmuje jedno z najwyższych stanowisk na Watykanie, członkostwo przełożonych generalnych zgromadzeń żeńskich jest tutaj nowością. Istotnie, do tej pory członkami Kongregacji byli jedynie wyżsi przełożeni męskich zgromadzeń i instytutów zakonnych. 

Obecność kobiet jako członków watykańskich dykasterii wyraża zamiar papieża Franciszka dotyczący powierzania kobietom najważniejszych funkcji w Kościele. I warto zauważyć, że nie chodzi tutaj jedynie o jakiś epizod, czego potwierdzeniem jest chociażby zatrudnienie jako konsultorów czterech kobiet do pracy w Sekretariacie Generalnym Synodu Biskupów. Przypomnijmy, że również w tym przypadku Rodzina Salezjańska dostąpiła zaszczytu, jako że do grona konsultorów zostali powołani: ks. Rossano Sala, salezjanin, i siostra Alessandra Smerilli, córka Maryi Wspomożycielki, która zaledwie kilka tygodni wcześniej, w kwietniu, została mianowana członkiem Papieskiej Komisji Państwa Watykańskiego. 

Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, którą kieruje brazylijski kard. Joao Braz de Aviz, tworzy pięć biur, a jej zadaniem jest sprawowanie opieki nad wszelkimi sprawami dotyczącymi zgromadzeń zakonnych oraz stowarzyszeń życia apostolskiego w Kościele Katolickim.

Za: http://www.infoans.org