Dnia O3.10.2020r. w Siedlcach odbyło się diecezjalne spotkanie członkiń instytutów świeckich.

Przybyły przedstawicielki Instytutu Miłosierdzia Bożego, Instytutu  Niepokalanej Matki Kościoła oraz Instytutu Świeckiego „Betania”. W zastępstwie ks. odpowiedzialnego za instytuty świeckie naszej diecezji spotkanie prowadził ks. Mgr Jarosław Kopeć. Doskonale uchwycił naszą instytutową osobowość, zwracając się w kazaniu do nas: „Drogie Kobiety zakochane - takie mam wrażenie po pierwszym spotkaniu z Wami”.     
Na początku przy kawie przedstawiliśmy się. Następnie trwałyśmy przy Panu na Adoracji, we wspólnej modlitwie różańcowej oraz na Mszy Św. Przy wspólnym obiedzie podzieliliśmy się różnymi  sprawami naszych wspólnot oraz zaplanowaliśmy kolejne spotkanie. Z wdzięcznością za dobrą atmosferę, wkład wszystkich wraz z oddaniem Panu Bogu tego co nas czeka, zakończyliśmy spotkanie Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Oto kilka myśli ze spotkania:


Rozważania różańcowe  
Tajemnica I – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
„Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twego”
Oddajemy Panu Bogu przez pośrednictwo Maryi swoje słowa.
Tajemnica II – Nawiedzenie świętej Elżbiety.
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim… a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, z radości poruszyło się dzieciątko w moim łonie”
Oddajemy Bogu swoje uczucia. Uczmy się od Maryi i Elżbiety okazywać swoje uczucia, nazywać je, wyrażać.
Tajemnica III – Narodzenie Pana Jezusa
„Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli.”
Oddajemy Panu Bogu swoją wolę. Uczmy się od Maryi  być ludźmi dobrej woli.
Tajemnica IV – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
„Teraz, o Władco, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie…”
Oddajemy Panu Bogu nasze oczy. Od Maryi uczmy się dostrzegać zbawcze działanie Boga w naszym życiu.
Tajemnica V – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
„Odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między Uczonymi w Piśmie, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.”
Oddajemy Panu Bogu nasz rozum. Prośmy przez wstawiennictwo Maryi o umiejętność słuchania i myślenia, o umiejętność dostrzegania Boga w Jego dziełach. „Głupi [już] z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie poznali Twórcy.”

Homilia
Hiob przykładem zaufania Bogu.
Różaniec – zwykła modlitwa o niezwykłej mocy. Maryja zawsze prosi o modlitwę różańcową. Różaniec ocalił życie wielu.
Pytanie o naszą modlitwę, o nasze zaufanie Bogu.
„Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością”.
Wracać z radością do Pana, który i nam daje „władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika”. Bo praca w świecie wrogo nastawionym do Kościoła jest właśnie takim „stąpaniem”. „Jednakże nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».