W tym roku, ze względu na pandemię, osoby życia konsekrowanego zaproszone są do uczestnictwa w uroczystościach lokalnych.

List Bp J. Kicińskiego w sprawie obchodów DŻK 2021

List Przewodniczących w związku z DŻK 2021

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest co roku, 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Został on ustanowiony w 1997 r. przez św. Jana Pawła II i stanowi okazję do dziękczynienia Bogu za dar życia konsekrowanego oraz poznawania go.