W dniach 5-7 marca 2021 w Częstochowie odbyło się wyborcze zebranie plenarne Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich. W spotkaniu wzięło udział 20 przedstawicieli instytutów świeckich w Polsce.

W kolejnych dniach zebrania plenarnego odpowiedzialnym generalnym IŚ oraz ich delegatom towarzyszył ks. bp Józef Szamocki, delegat KEP ds. Instytutów Świeckich. Ksiądz Biskup przewodniczył każdego dnia Mszy św., głosił homilie i konferencje dotyczące św. Józefa. Przewodniczył porannej i wieczornej modlitwie liturgicznej.

Nową  Krajową Radę Instytutów Świeckich tworzą:
Przewodnicząca - Joanna Wójtowicz z IŚ Chrystusa Króla oraz radne z Instytutów Świeckich:  Przemienienia Pańskiego, Spigolatrici della Chiesa, Prymasa Wyszyńskiego, Jezusa Eucharystycznego, Ochotniczki Księdza Bosko (sekretarz Rady).

Niech Pań Bóg błogosławi nowej Radzie na kolejną 4-letnią kadencję!