Życzenia na świąteczny czas Wielkiej Nocy 2021

Kolejny raz  spotykamy się z Chrystusem w Wielkim Poście, a potem w dni wielkanocne podczas trwającej pandemii koronawirusa. Przeżywamy świąteczny czas bombardowani podawanymi przez media danymi statystycznymi dotyczącymi choroby, obostrzeń. Stajemy przed wielką próbą wiary i miłości.

Chrześcijanin stale w bliskości Pana Boga

Jako chrześcijanie, jako osoby konsekrowane jesteśmy zobowiązani do życia blisko Pana Boga, z Ewangelią w każdych warunkach, więc także i teraz. Bóg jest Ojcem. Wielokrotnie mówił Jezus: nie lękaj się, jestem z tobą. Tymi słowami chce nas umocnić, przypomnieć, że cały czas jest z nami, bez względu na sytuację zewnętrzną a więc także w pandemii. Życie ludzkie jest darem miłości Bożej,
a nasze powołanie jej szczególnym wyrazem. „Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli"/Ef l,4b-5/. Do przyjęcia daru potrzebna jest wiara. Dziękujmy Mu za nią stale i prośmy naszego Ojca dla siebie i innych o jej umocnienie.

Modlitwa za innych

Ojciec to nie tylko czuły zwrot do Boga osób Mu najbliższych. Taki sam dostęp do Ojca mają ci, którzy „słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8,21). Stanowimy Bożą rodzinę, bo korzeniami swoimi  sięgamy ku Bogu, ku Chrystusowi, w Nim odnajdujemy swoją tożsamość. Kiedyś wybraliśmy Go mocą chrztu i narodziliśmy się w Bogu a potem zostaliśmy umocnieni ślubami we wspólnocie. Nie żyjemy więc sami ale w instytutowej rodzinie, z którą spotykamy się, wspólnie się modlimy, ja za kogoś, kto inny modli się za mnie. Mogę pomóc potrzebującemu.
Dbajmy o nasze więzi  między sobą oraz z Siostrami, Braćmi chorymi, doceniajmy także spotkania poprzez media, telefoniczne czy online w czasie, gdy nie można czasowo korzystać z innych form kontaktu.
Zwycięstwo Krzyża, do którego zbliżamy się w tych dniach, Poranek Zmartwychwstania uczą nas zasady prawdziwej przynależności do Chrystusa, którą jest miłość bliźniego. Zakorzeniajmy się w Bogu poprzez wierność modlitwie, ślubom, praktykom. Starajmy się siać dobro w środowiskach, w których jesteśmy, dbajmy o wartości nie tylko te ściśle religijne, ale także ludzkie.
Jezus Chrystus umarł za wszystkie swoje dzieci, powierzajmy więc siebie oraz inne osoby z naszych środowisk Panu Bogu, ufając, że On je przytuli, przemieni, pokaże im swoje oblicze Miłości. Powiedział przecież: A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie (J 12,32n). I dalej: tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).

On Zmartwychwstał!

Krzyż jest objawieniem miłości Boga do końca. Dzięki zmartwychwstaniu Chrystus stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają (Hbr 5,9).  Krzyż dzięki zmartwychwstaniu staje się drogą życia. Odkrywamy na tej drodze, dzień po dniu, że Bóg jest naszym Przyjacielem, który jest gotów oddać życie za nas, a wówczas serce nam się rozszerza.

Niech Zmartwychwstanie Jezusa 2021 przyniesie nam radość, miłość, nadzieję, by
z wiarą i ufnością iść w kolejne dni, by żyć nowym, coraz pełniejszym życiem
z Panem Bogiem!

Szczęść Boże  na świąteczny czas Wielkiej Nocy!
Joanna Wójtowicz
Przewodnicząca KKIŚ