2 lutego - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, dzień radości i wierności Bogu.

Dzień 2 lutego będzie okazją do spotkania naznaczonego wiernością Bogu, która przejawia się w radosnym trwaniu tak wielu mężczyzn i kobiet, osób konsekrowanych – powiedział Ojciec św. w związku ze zbliżającym się XXVI Dniem Życia Konsekrowanego. Zachęcamy do zapoznania się z listem, który z tej okazji wystosował ojciec św. Franciszek do wszystkich osób konsekrowanych.