Dla większości to szansa na piękne, rodzinne spotkania. Czas dłuższej modlitwy w kościele i w domu, czas odpoczynku, zadumy, wspólnych wspomnień i radości.

Błogi, spokojny czas…
Życzymy, by Święta Wielkanocne 2022 sprzyjały przeżywaniu tych dni w rodzinnej atmosferze,  by  spotkania  stwarzały okazję do okazywania sobie Bożej miłości, niesienia przesłania pokoju i mocy Chrystusa.
On będzie z nami, z radością błogosławiąc nam, bratu, siostrze, rodzicom, uchodźcom. Także tym, z którymi trudno się dogadujemy, nie rozumiemy, jak mogą czynić zło …
Masz takie osoby wokół siebie, a szczególnie dziś - za wschodnią granicą? Zawierz je Zmartwychwstałemu, a jeśli możesz głoś wokół wieść o pustym grobie i polecaj nas wszystkich Maryi, bo Ona zawsze ufała, wierząc, że On zmartwychwstanie, że Miłość zwycięży.