W dniach 25, 26 i 27 sierpnia 2022 r. w Rzymie odbywa się Zgromadzenie Generalne CMIS - kapituła najwyższych przełożonych instytutów świeckich z całego świata.

Polka - Jolanta Szpilarewicz –  światowa przewodnicząca instytutów świeckich w latach 2016 - 2022 -  podsumuje obecną kadencję Światowej Rady Instytutów Świeckich. Następnie zebrani  dokonają wyboru najwyższych władz na kolejną kadencję CMIS.

Prośmy Ducha św. o potrzebne łaski na czas wyborów.

Dla przypomnienia – wypowiedź papieża Pawła VI na temat powołania świeckich konsekrowanych:
(...) Znajdujecie się w tajemniczym zbiegu dwóch potężnych nurtów życia chrześcijańskiego, korzystając z bogactwa obu nurtów. Jesteście ludźmi świeckimi, konsekrowanymi przez sakramenty chrztu i bierzmowania, ale zdecydowaliście się podkreślić swoje poświęcenie Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych, przyjętych jako zobowiązanie do trwałej i uznanej więzi. Pozostańcie świeckimi, uznając godziwe świeckie wartości, właściwe życiu świeckiemu (Lumen gentium, 31), ale waszą jest „świeckość konsekrowana”; jesteś „świeckimi konsekrowanymi” (Paweł VI, 1970).

/Na zdjęciu Światowa Rada ostatniej kadencji/