Jedenaście pań z sześciu Instytutów Świeckich Lublina spotkało się na dniu skupienia w sobotę 26.XI.2022.

Spotkanie poprowadził ks. Adam Lewandowski, odpowiedzialny w diecezji lubelskiej za osoby i wspólnoty życia konsekrowanego. Listopadowe spotkania zwykle poświęcamy modlitwie za naszych zmarłych. Ostatnim duchowym punktem były nieszpory z pierwszej niedzieli Adwentu. A na koniec - spotkanie przy stole, mała agapa i wymiana myśli, doświadczeń i opinii na bieżące tematy z życia Kościoła, naszych Instytutów i środowiska.

Tym razem obecne były przedstawicielki następujących Instytutów:
Niepokalanej Matki Kościoła ("Blachniczanki")
Elianum (karmelitański)
Spigolatrici della Chiesa
Caritas Christi (dominikński)
Ochotniczki Księdza Bosko (salezjański)
Miles Jezu, którego przedstawicielka nas gościła.