W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2023, członkinie Instytutów Świeckich z diecezji lubelskiej spotkały się w gościnnym domu IŚ Spigolatrici della Chiesa.

Było to spotkanie modlitewne połączone z tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem i składaniem życzeń. Tym razem przybył do nas bp Adam Bab, który nie tylko odprawił Mszę św., podzielił się z nami opłatkiem, ale i ubogacił ciekawymi refleksjami przy stole podczas małej agapy. Już przy stole wywiązała się ciekawa wymiana myśli, m. in. na temat naszego kontaktu z ludźmi niewierzącymi i obojętnymi religijne. Obecnych było 17 pań z ośmiu Instytutów.