Zbliżający się czas Świąt Wielkiej Nocy 2023 roku przypomina nam kolejny raz, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał.

Dzięki łasce i odkupieniu przez Chrystusa, doświadczając śmierci, my także zmartwychwstaniemy do życia z Nim i w Nim. Będziemy na zawsze w bliskości Chrystusa Króla. Jezus przekonuje nas o realności tego faktu, mówiąc: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją (Łk 20,38).
Odkryjmy w sobie Jego dary, którymi nas obdarzył i dzięki którym jesteśmy w stanie usłyszeć Jego wołanie Pójdź za Mną – na teraz i na wieczność.
Życzymy, by Święta Wielkanocne 2023 umocniły w nas siłę zawierzenia Miłości, by ukształtowały w nas mocną, osobową więź ze Zmartwychwstałym, by były początkiem niekończącego się pocieszenia i nadziei.
Niech Chrystus usuwa w nas lęk przed utratą wszystkiego, co wydaje się nasze. Jesteśmy ze Zmartwychwstałym, jeśli Mu w pełni zawierzyliśmy. Przyjmijmy w te Święta czysty dar pełni Jego miłości.