Modlitwa o życie wg rad ewangelicznych.

Jezu, mój Bracie,
naucz mnie jak być człowiekiem.
Naucz mnie jak być ubogim.
Nie chcę się przywiązywać do rzeczy, ale być wolny żeby bardziej kochać.
Pozwól mi być bliżej drugiego człowieka
i daj mi siłę żebym mu pomógł, kiedy będę potrzebny.
Żebym go nie zostawił, kiedy będzie dla mnie niewygodny…
Kiedy będzie mnie za dużo kosztować…

Jezu, naucz mnie jak być pokornym.
Ty nigdy nie popatrzyłeś na nikogo z góry
i ja też nie chcę patrzeć wyniośle na moich braci i sióstr.
Chciałbym mieć w sobie więcej zrozumienia dla moich bliskich.
Pomóż mi, Panie.

Jezu, daj mi czyste i odważne serce,
abym widział, co jest dobre i miał siłę do tego dążyć.
Pozwól mi widzieć sprawy Twoimi oczami
i chodzić drogą Twoich przykazań.
Jezu, naucz mnie być posłusznym.

Chciałbym jak Ty ufać Ojcu.
Wierzę, że Jego wola, to najlepsze, co może mi się przytrafić.
Pomóż mi ją wypełnić.

Autor: Jakub Drzewicki SJ

Za: www.jezuici.pl