Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ?Kontemplujcie? ? do osób konsekrowanych o śladach Piękna. Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Zamówienie