Kongregacja ds. instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, ?Rozpoznawajcie? ? do osób konsekrowanych podążających szlakiem znaków Bożych. Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Zamówienie