Książka zawierająca 8 wywiadów o instytutach świeckich, zatytułowana ,,Kościół pierwszego kontaktu". Wydawnictwo Światło - Życie.

Zamówienie