Lektura na zakończenie Roku Życia Konsekrowanego, nie tylko dla duchownych! Książka zawiera wspomnienia o nieżyjących członkiniach świeckich instytutów życia konsekrowanego, powstałych w Polsce w ubiegłym wieku, oraz świadectwa żyjących członkiń o ich życiu dla Boga i świata.

"W najtrudniejszych czasach mrocznego komunizmu oraz w najnowszych latach ustrojowych przemian wniosły one na polski grunt nową jakość chrześcijańskiego życia - świeckość konsekrowaną" - napisał we wstępie ks. bp Józef Szamocki.

Z książki łatwo można dowiedzieć się, na czym polega i w czym się przejawia życie jednocześnie świeckie i konsekrowane, i czego wymaga od osoby podejmującej to - niewątpliwie - wyzwanie.

Wydawnictwo Światło - Życie.

Zamówienie