Diecezjalne spotkanie Instytutów Świeckich w Siedlcach z Ks. Bp Kazimierzem Gurdą.

Dnia O8.05.2021 r. w Siedlcach odbyło się diecezjalne spotkanie członkiń instytutów świeckich z Ks. Bp. Kazimierzem Gurdą i referentem ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Ks. Kanonikiem Markiem Matusikiem.
W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Instytutu Miłosierdzia Bożego, Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz Instytutu Świeckiego „ Betania”.
Spotkanie rozpoczęło się Adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Bursy Diecezjalnej sąsiadującej z Katedrą Siedlecką. Następnie Ks. Bp wygłosił konferencję na temat: „Znaczenie chrztu w życiu chrześcijanina we współczesnym świecie”.

Oto kilka myśli z konferencji Ks. Biskupa:
W konferencji Pasterz Kościoła siedleckiego podkreślił, iż Sakrament Chrztu Świętego jest fundamentem, wprowadza człowieka w życie samego Boga i stąd płynie PIĘKNO ŻYCIA WIARĄ.  Chrzest jest nowym życiem, innym niż proponuje świat, jest stanem łaski.
Jan Chryzostom w katechezie wprowadzającej do sakramentu chrztu odwołuje się do piękna życia z „Pieśni nad Pieśniami”:
Już stoicie w przedsionku królewskiego pałacu. Was tam wprowadził król!
 (por.   Pnp 1,4) Pojawiły się na drzewach kwiaty (por. Pnp 2,13). oby dojrzały i owoce. już zapisano wasze imiona, już was powołano do służby wojskowej,  z lampami czekacie na gody weselne, pełni tęsknoty za królestwem niebieskim.
Ks. Bp zwrócił uwagę na słowa św. Jana Pawła II „Ochrzczeni to ludzie żyjący w świecie z oczami zwróconymi na Chrystusa”.
Zaznaczył, jak ważne jest w przyjęciu chrztu nawrócenie na płaszczyźnie intelektualnej i moralnej.
Św. Augustyn w swoich wyznaniach dzieli się, jak trudne było dla niego nawrócenie moralne - „bezduszna uczoność, tocząca się w ciele i krwi”.
Kościół jako wspólnota ludzi wierzących, powinna żyć nowym życiem w Chrystusie bez żadnych ustępstw temu, co głosi „świat”.
Pięknem Kościoła jest żywa wiara, dlatego Kościół ma ciągle głosić Chrystusa, żyć Ewangelią i prowadzić ochrzczonych do Zbawienia, realnego spotkania z Chrystusem.
Jako Instytuty Świeckie uczestniczymy w zadaniu ewangelizacyjnym Kościoła - w świecie i ze świata, gdzie nasza obecność jest „zaczynem dla umocnienia i wzrostu Ciała Chrystusowego” w świecie, w misji Chrystusa (KKK 929).
Ks. Bp zachęcał nas do wierności Chrystusowi w każdej sytuacji, gorliwości przejawiającej się w nieustannym trwaniu przy Chrystusie, radosnym  świadectwie, deklaracji wiary, a także pogłębiania swego nawrócenia i pięknych, pełnych wiary relacji z tymi, których Bóg stawia nam na drodze.
Po konferencji uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył Ks. Biskup.
Po obiedzie była okazja, aby omówić bieżące sprawy i nurtujące nas problemy. Spotkaniu towarzyszyła radosna atmosfera. Jesteśmy wdzięczne Ks. Biskupowi i Ks. Kanonikowi Markowi Matusikowi za ojcowskie towarzyszenie na drodze naszego powołania.