W dniu 29 maja 2021 odbyło się – w trybie on-line- spotkanie Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS).

W spotkaniu wzięło udział ponad 120 przedstawicieli instytutów świeckich ze wszystkich kontynentów. Jednym z głównych prelegentów był Jego Eminencja Kard. Joã Braz de Aviz - Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W światowym spotkaniu instytutów ze strony polskiej uczestniczyła przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich oraz przedstawiciele instytutów świeckich w Polsce.

Zebranych powitała Jolanta Szpilarewicz – przewodnicząca Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (CMIS). Wykład wprowadzający na temat encykliki Fratelli tutti i odniesień treści tego dokumentu do zadań członków instytutów świeckich miał JE Kard. Joã Braz de Aviz.  Po wykładzie była okazja do zadania Jego Eminencji bezpośrednich pytań, odnoszących się do specyfiki działań członków instytutów świeckich żyjących w różnych krajach, systemach i uwarunkowaniach społecznych. Kardynał Joã Braz de Aviz otwarty był na bezpośredni dialog. Dzięki symultanicznemu przekładowi osoby pochodzące z różnych stref językowych uzyskały istotne dla nich odpowiedzi.

Drugą część spotkania prowadzonego on-line wypełnił wykład prof. teologii dogmatycznej Micheliny Tenace z Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Organizatorzy konferencji zadbali, by uczestnicy mogli łatwo rozumieć treści, bowiem tłumaczone były symultanicznie na kilka języków: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski. Profesor odniosła się do teologicznych podstaw świeckiego życia konsekrowanego. Głos profesor korespondował z wypowiedziami przesłanymi do komitetu Rady Wykonawczej CMIS przez członków instytutów świeckich różnych krajów świata, dotyczących rozumienia miejsca i zadań instytutów w świecie współczesnym. Treści przekazane przez Panią profesor były bardzo ciepło przyjęte przez uczestników spotkania, tym bardziej, że można było po wykładzie zadawać bezpośrednie pytania.

Kolejne światowe spotkanie instytutów świeckich zaplanowano do realizacji na 2023 rok.

Uczestnicy spotkania otrzymali  błogosławieństwo od Jego Eminencji Kard. Joã Braz de Aviz - Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, by z radością i wiarą w Bożą moc szli w codzienne życie, będąc świadkami Bożej miłości.