Wspólnota młodych osób konsekrowanych pragnie po raz czwarty spotkać się na ogólnopolskim zjeździe kongresowym, aby zatrzymać się i pogłębić swoją tożsamość oraz sens konsekracji, aby wspólnie wołać do Miłosiernego Pana o pokój, tak bardzo potrzebny naszym czasom.

Podczas całego Kongresu będzie trwała nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Młodzi konsekrowani przeżywać będą swoje spotkanie modlitewno-formacyjne  w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w dniach 22-25 września 2022 roku. Hasło, które będzie prowadzić młodych, pochodzi z Księgi Proroka Izajasza - Powstań i świeć (Iz 60,1).