W dniach 18-19 października 2022 r. w Częstochowie będzie miało miejsce  Sympozjum IV Konferencji Życia Konsekrowanego.

Spotkania odbywać się będą na Jasnej Górze. Ogólnopolskie sympozja osób życia konsekrowanego gromadzą przełożonych wyższych życia konsekrowanego w Polsce (zakony i zgromadzenia męskie, żeńskie, kontemplacyjne oraz instytuty świeckie, ok. 300 osób).  Hasłem obecnego  sympozjum są słowa „Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii”.

Sympozjum organizują: Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce, Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich.