W Niedzielę Chrztu Pańskiego, 7 stycznia 2024 r., członkinie Instytutów świeckich z diecezji lubelskiej, jak co roku w tym czasie, spotkały się na dniu skupienia.

W programie była jutrznia, adoracja Najświętszego Sakramentu, Msza św., a po niej dzielenie się opłatkiem i agapa. Swoją obecnością, słowem Bożym, a następnie sympatyczną rozmową przy stole zaszczycił nas i umocnił bp Adam Bab, który przybył wraz z ks. Adamem Lewandowskim.
W spotkaniu uczestniczyło 21 pań z dziewięciu Instytutów świeckich.