Aktualności

W sobotę 23.03.2019 r. zostałyśmy zaproszone na zwołane i zorganizowane przez Różę P. krakowskie spotkanie międzyinstytutowe na placu Mariackim 7.

Już po raz XVI mam przyjemność zaprosić na Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, w dniach 2-5 maja 2019 roku w Krzydlinie Małej koło Wołowa.

Prezentujemy materiał z konferencji, która się odbyła w KEP z okazji Dnia Życia Konsekrowanego b.r. Uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych form życia konsekrowanego, w tym z instytutu świeckiego.

Instytut Świecki Ochotniczki Księdza Bosko zaprasza na dzień skupienia kobiety, które poszukują swojej życiowej drogi i są zainteresowane powołaniem świeckich konsekrowanych.

Panie zainteresowane powołaniem do życia konsekrowanego w świecie, w duchu salezjańskim, serdecznie zapraszamy na spotkanie w Pile (Polska północno-zachodnia).

Udostępniamy raport o życiu konsekrowanym w Polsce.

Już niedługo w Częstochowie rozpocznie się sesja dla formatorek z instytutów świeckich. Tym razem tematem spotkania będzie kierownictwo duchowe.

W dniach 1-3 marca 2019r. odbyło się w Częstochowie Zebranie Plenarne KKIŚ, tradycyjnie już w Domu Pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 23 marca 2019 odbędzie się kolejne spotkanie przedstawicielek krakowskich instytutów świeckich wraz z zaproszonym gościem.

Dziękując Bogu za dar życia konsekrowanego w Kościele życzę wszystkim osobom konsekrowanym, by dobry Bóg napełnił ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić Boga i służyć ludziom. 

W SŁUŻBIE WIARY I POWOŁANIA

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019

W niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się w Lublinie spotkanie pań z siedmiu instytutów świeckich z tego terenu.

W Lublinie organizowane jest spotkanie powołaniowe dla kobiet poszukujących drogi powołania. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Życzenia Przewodniczącej KKIŚ na Boże Narodzenie.

Dlaczego życie konsekrowane? Na czym polega fenomen powołania do życia konsekrowanego w świecie? Na te pytania odpowiada i dzieli się swoim doświadczeniem asystent duchowy jednego z instytutów świeckich.

W Krakowie, w Centrum Jana Pawła II, odbyło się w dniach 9 - 10 X 2018 Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego pod hasłem "Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii".