Aktualności

W Lublinie organizowane jest spotkanie powołaniowe dla kobiet poszukujących drogi powołania. Szczegóły na plakacie. Zapraszamy!

Życzenia Przewodniczącej KKIŚ na Boże Narodzenie.

Dlaczego życie konsekrowane? Na czym polega fenomen powołania do życia konsekrowanego w świecie? Na te pytania odpowiada i dzieli się swoim doświadczeniem asystent duchowy jednego z instytutów świeckich.

W Krakowie, w Centrum Jana Pawła II, odbyło się w dniach 9 - 10 X 2018 Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego pod hasłem "Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii".

Prezentujemy przemówienie Papieża Franciszka na rozpoczęcie Synodu o Młodych. Pełne nadziei i cennych wskazówek również dla młodych w Instytutach Świeckich.


W sobotę 10 listopada w Lublinie odbył się dzień skupienia dla członkiń Instytutów Świeckich. Przybyły panie z pięciu Instytutów.

Zebranie plenarne KKIŚ odbyło się w dniach 26 – 28 października 2018 r. w Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Częstochowie. Obecne były przedstawicielki instytutów świeckich z całej Polski.

Dni 13 - 16.09.2018 r. to czas radości, integracji i wzajemnego poznawania charyzmatów „Młodych Konsekrowanych” zgromadzonych w Krakowie u stóp Jezusa Miłosiernego – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w Centrum Jana Pawła II. 

„Jesteście alpinistami ducha z trudną wspinaczką przed sobą” (Paweł VI, Przemówienie do I Światowego Kongresu Instytutów Świeckich, 26 IX 1970)

W dniach 9-10 października odbyło się w Krakowie Sympozjum Czterech Konferencji Życia Konsekrowanego. Przebiegało ono pod hasłem „Jeśli nie płoniemy, nie zapalamy. Odnowić pasję dla Ewangelii”.

Zapraszamy osoby świeckie konsekrowane z terenu archidiecezji katowickiej na Międzyinstytutowy Dzień Skupienia.

Referentka Archidiecezji Warmińskiej zaprasza wspólnoty z Metropolii Białostockiej, Gdańskiej, Warmińskiej i Warszawskiej na pielgrzymkę osób konsekrowanych do Sanktuarium w  Gietrzwałdzie w dn. 6 października 2018 r.

Informujemy, że z przyczyn niezależnych została odwołana sesja dla formatorek IŚ, która miała się odbyć w listopadzie 2018r. Poinformujemy o nowym, wiosennym terminie. Sekretariat KKIŚ.

Czcigodni Przełożeni Wyżsi Zakonów, Zgromadzeń
i Instytutów Życia Konsekrowanego w Polsce

Zaproszenie na Inaugurację Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie

Instytut Świecki Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi zaprasza dziewczęta i kobiety na sesję dotyczącą rozeznawania powołania, która odbędzie się w lipcu 2018r. w Krynicy - Zdroju.